Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής

ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 7-5-17

ΚΟΙΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ..Χορωδία Ι.Ν.Αγίων Αποστόλων Πεύκων 7-5-17

ΒΕΓΓΙΕΡΑ ..Χορωδία Ι.Ν.Αγίων Αποστόλων Πεύκων 7-5-17

ΣΤΗΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ Τ'ΑΚΡΩΤΗΡΙ..Χορωδία Ι.Ν.Αγίων Αποστόλων Πεύκων 7-5-17

ΤΗΣ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ ΤΑ ΝΕΡΑ...Χορωδία Ι.Ν.Αγίων Αποστόλων Πεύκων 7-5-17

ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 7-5-17