Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΝΤΟΣ-
Μ.ΑΣΙΑ

gallery/fianl

Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ